Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego