Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Wykonaliśmy prognozy wyborów prezydenckich na podstawie tweetów z trzech okresów:

  • 23 – 28 marca 2020
  • 30 marca – 5 kwietnia 2020
  • 6 kwietnia – 10 kwietnia 2020

Poniższe grafiki przedstawiają predykcje oraz ich zestawienie z sondażami.

6 kwietnia – 10 kwietnia 2020

30 marca – 5 kwietnia 2020

23 – 28 marca 2020