Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji Big Data – informacja – dezinformacja – bezpieczeństwo

II Międzynarodowa Konferencja Big Data – informacja – dezinformacja – bezpieczeństwo odbyła się w Jeleniej Górze Cieplicach w dniach 6-8 października 2022. Patronat honorowy nad konferencją objęli:

 • dr Paweł Kuch, dyrektor NCBR,
 • dr hab. Alojzy Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jeleniej Góry.

Konferencja była kolejnym już, drugim spotkaniem naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z dużymi zasobami danych (Big Data), w tym metodami ich analizy (np. rafinacja informacji, statystyka, analiza sentymentów) i szerokim spektrum wykorzystania (np. sztuczna inteligencja, smart cities, prognozowanie gospodarcze). Szczególny nacisk położono na wykorzystanie analiz Big Data w szeroko rozumianych naukach o bezpieczeństwie.

Organizatorem konferencji było Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski (Katedra Technologii Informacyjnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ubiegłoroczny gospodarz konferencji), Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (tegoroczny gospodarz konferencji), Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu pt. „Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”. Beneficjenci: Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o. i Uniwersytet Warszawski. Całkowita wartość projektu: 7.926.959 PLN; wartość dofinansowania: 6.605.669 PLN. Numer umowy: CYBERSECIDENT/489281/IV/NCBR/2021. Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 30.06.2024 r.

Podczas konferencji zostały wygłoszone 24 referaty:

 • Kłamię więc jestem. Wiesław Cetera, dr hab. inż. prof. UW, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski; Jan Grzegorek, dr inż., Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • Bezpieczeństwo przedmiotem badań naukowych. Stanisław Sulowski, prof. zw. dr hab. Uniwersytet Warszawski.
 • Wkład polskich projektów w przeciwdziałanie dezinformacji (2019-2022). Katarzyna Materska, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Dezinformacyjne narracje sieci społecznych w warunkach przemian społecznych. Olesia Medyńska, dr, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu.
 • Sieci społecznościowe rozpowszechniające rosyjską propagandę. Iuliia Arkhipova, studentka, dziennikarka, analityk, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Umiejętność korzystania z mediów informacyjnych jako klucz do przeciwdziałania dezinformacji: z doświadczenia zawodowego. Nataliya Poplavska, dr prof. ucz. NUP Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu.
 • Zjawisko dezinformacji wśród polskich użytkowników platformy Twitter. Łukasz Szurmiński, dr, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • Migranci – reakcje na kryzys uchodźczy 2021-2022. Aleksander Żołnierski, dr, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Kryzys na granicy okiem internautów. Analiza sentymentu oraz porównanie polskich i zagranicznych reakcji z wybranych mediów społecznościowych. Radosław Nita, mgr, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na kierunku Zarządzanie Big Data oraz Publikowania Cyfrowego i Sieciowego na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Narracja polityczna w mediach – analiza sentymentów wypowiedzi polityków i jej wpływ na opinię publiczną. Studium przypadku Gazeta Polska, Krytyka Polityczna, Newsweek, Onet.pl, Polsat, Rzeczpospolita, TVN24, TVP Info, Wprost, Gazeta Wyborcza, 10.2021-02.2022. Jakub Kruk, mgr Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na kierunku Zarządzanie Big Data oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Emocje na portalach informacyjnych w czasie światowych kryzysów. Analiza sentymentu publikacji dziennikarskich. Magdalena Krutul, mgr Studentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach.
 • Ataki w cyberprzestrzeni. Czy jesteśmy bezpieczni? Piotr Potejko, dr, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • Cyberbezpieczeństwo w firmie. Bartłomiej Moszoro, dr inż. Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni – badania nad nowym kierunkiem studiów. Agnieszka Heba, dr, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski; Wioletta Matosek, dr, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • Bezpieczeństwo a podatność oprogramowania komputerowego – analiza. Dariusz Jaruga, dr inż. Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • NLP w OSINT. Możliwości, zastosowania, perspektywy. Piotr Celiński, mgr inż., Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • Technologie zabezpieczenia danych w przedsiębiorstwie. Justyna Komorowska, licencjat, analityk biznesowy i ekonomiczny.
 • Potencjał sztucznej inteligencji i technologii blockchain w zwalczaniu dezinformacji. Tomasz Gruszka, mgr inż., MBA, Polska Agencja Prasowa SA
 • Sposoby formowania się stabilności informacyjnej wśród odbiorców w warunkach wojennych. Halyna Synorub, dr prof. NUP Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu.
 • Kontrola obrotu a Big Data. Grzegorz Gawlik, dr inż., Export Management Systems Sp. z o. o.
 • Poszukiwanie ukrytych kompetencji – grafen i jego zastosowania w medycynie. Jacek Gulczyński, dr n. med., Gdański Uniwersytet Medyczny.
 • Wykorzystanie krytycznego realizmu do analiz dużych zbiorów danych: założenia ontologiczne, epistemologiczne oraz transcendentalne. Małgorzata Stochmal, dr, Uniwersytet Wrocławski.
 • Wykorzystanie modeli panelowych autokorelacji przestrzennej do analizy występowania efektu „spillover”. Łukasz Piętak, dr, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Świadomość społeczna rosnącej wulgaryzacji języka w tekstach polskich utworów muzycznych z lat 2017-2021. Analiza treści utworów z wybranych serwisów internetowych z wykorzystaniem narzędzi Big Data. Anna Jesionek, mgr, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.

Ponadto, 3 referaty zostały nadesłane bez wystąpienia prelegentów:

 • Bezpieczeństwo procesów w systemach MIS dzięki wykorzystaniu analizy Big Data. Tomasz Pawlicki, mgr inż., MBA, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 • Znaczenie krytycznego myślenia na rynku pracy. Badanie z wykorzystaniem metody rafinacji informacji i analizy Big Data. Małgorzata Skrzek-Lubasińska, dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Aleksander Żołnierski, Piotr Celiński.
 • Znaczenie mediów społecznościowych w procesie dezinformacji. Patryk Szczepkowski, mgr, Wojskowa Akademia Techniczna.

W konferencji wzięło udział ok. 50 uczestników. Była ona ważnym wydarzeniem dla środowiska naukowego i przyczyniła się do rozwoju nowej dziedziny badań, integracji międzynarodowych środowisk badaczy. Przedstawione podczas konferencji osiągnięcia i wyniki badań pozwalają na wykorzystanie badań Big Data w wielu innych dziedzinach, w których tylko dostępne są duże zbiory informacji. W praktyce można to odnieść do większości dziedzin, w których powstają raporty i opracowania tekstowe.

Zdjęcia: Dariusz Jaruga

Share This