Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół

Wiesław Cetera

Wiesław Cetera

Prezes Zarządu

dr hab. inż., prof. ucz.  Katedrze Technologii Informacyjnych (UW). Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, magister inżynier informatyki. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył studia z zakresu metodologii religioznawstwa, wyceny nieruchomości oraz studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1984 roku związany z dziennikarstwem i poligrafią. Był założycielem i redaktorem naczelnym jednego z pierwszych czasopism komputerowych w Polsce („Informatyka, Komputery, Systemy”). Kierował wydawnictwem, przedsiębiorstwem poligraficznym i firmą konsultingową. Zajmuje się ekonomią i zarządzaniem mediami oraz analizą zawartości mediów z wykorzystaniem technologii informacyjnych (Big Data). Autor lub współautor kilku książek, kilkudziesięciu artykułów poświęconych zarządzaniu w sektorze poligraficznym, referatów dotyczących organizacji i zarządzania mediami, a także kilkuset ekspertyz i opinii dotyczących innowacji, zarządzania i wycen przedsiębiorstw.

Piotr Celiński

Piotr Celiński

Członek Zarządu

mgr inż. jest specjalistą naukowo-technicznym w Katedrze Technologii Informacyjnych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończył podyplomowy projekt z Przetwarzania Obrazu w Skaningowej Mikroskopii Tunelowej na University of Surrey w Wielkiej Brytanii. Prowadzi badania z zakresu rafinacji danych i Big Data. Posiada duże doświadczenie w zakresie mediów, które nabył podczas wielu lat pracy w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie zajmował się m. in. projektowaniem i wdrażaniem systemów edycji wiadomości i fotoedycji. Wdrożył standard metadanych IPTC w Agencji. Był członkiem European Pressphoto Agency Technical Committee. Ukończył dwustopniowy superwizowany kurs trenerski z elementami coachingu grupowego. Wykonuje portrety biznesowe i zawodowe. Posiada duże doświadczenie jako podróżnik i fotograf podróżniczy. Projektuje i wdraża witryny internetowe.

Dariusz Jaruga

Dariusz Jaruga

dr inż., adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru praktycznych zastosowań obecnie stosowanych technologii IT, stanowiących warsztat pracy współczesnego dziennikarza. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują rafinację danych Big Data, jako wartościowe źródło informacji wtórnej. W ramach prac badawczych tworzy autorskie oprogramowanie narzędziowe. Realizuje obliczenia z zakresu Big Data i administruje badawczą infrastrukturą teleinformatyczną. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie programowania, administrowania infrastrukturą IT, komputerów dużej mocy obliczeniowej, prowadzenia projektów informatycznych i kierowania zespołem. Pracował w Polskiej Agencji Prasowej oraz Szkole Głównej Handlowej. Prywatnie w ramach hobby zajmuje się fotografią, videofilmowaniem i nieliniowym montażem video.

Share This