Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

II Międzynarodowa Konferencja Big Data – informacja – dezinformacja – bezpieczeństwo

Jelenia Góra, 6 – 8 października 2022

Konferencja jest drugim spotkaniem naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z dużymi zasobami danych (Big Data) – w tym metodami ich analizy (np. rafinacja informacji, statystyka, analiza sentymentów) i szerokim spektrum wykorzystania (np. sztuczna inteligencja, smart cities, prognozowanie gospodarcze).

Organizatorem konferencji jest: Centrum Rafinacji Informacji sp. z o. o., Uniwersytet Warszawski (Katedra Technologii Informacyjnych WNPiSM), Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ubiegłoroczny gospodarz konferencji), Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (tegoroczny gospodarz konferencji), Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski, Gdański Uniwersytet Medyczny i Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Jeśli rygory pandemiczne pozwolą, w wydarzeniu uczestniczyć będą Koleżanki i Koledzy z Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu w Heidelbergu.

Konferencja jest wydarzeniem ważnym dla środowiska naukowego, przyczynia się do rozwoju nowej dziedziny badań, integracji międzynarodowych środowisk badaczy i jest intensywnie komentowana.

Koszty uczestnictwa

Opłatę za udział w konferencji należy wnieść na konto Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o. 00-317 Warszawa, ul. Wiślana 8, nr rachunku: 19 1140 2004 0000 3602 7802 5007 najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. Tytuł przelewu: Udział w II MKBD, imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew oraz dane reprezentowanej instytucji.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: kontakt@inforafinacja.pl

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak

Dyrektor NCBR dr Paweł Kuch

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak

Organizatorzy

Konsorcjum realizujące projekt IKONA

Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” Cybersecident/489281/IV/NCBR/2021

we współpracy z:

 

Komitet naukowy

 1. Uniwersytet Warszawski
  1. Wiesław Cetera, dr hab. inż. prof. UW przewodniczący KN
  2. Dariusz Jaruga, dr inż.
  3. Daniel Przastek, dr hab. dziekan WNPiSM
  4. Stanisław Sulowski, prof. dr hab.
  5. Andrzej Misiuk, prof. dr hab.
 2. Uczelnia Techniczno-Handlowa
  1. Justyna Żylińska dr. Rektor UTH wiceprzewodnicząca KN​
  2. Izabela Gontarek, dr
 3. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
  1. Beata Telążka, dr prof. prorektor KANS
  2. Magdalena Baczyńska, dr
  3. Józef Zaprucki, dr prof KANS
 4. Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina)
  1. Bogdan Buyak,rector Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Doctor of Sciences (Philosophy), Full Professor; wiceprzewodniczący KN
  2. Nataliya Poplavska, Doctor of Philology, Professor of Journalism Department, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 5. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
  1. Joanna Kotowicz – Jawor, prof. dr hab.
  2. Aleksander Żołnierski, dr
 6. Uniwersytet Śląski
  1. Katarzyna Materska, dr hab. prof. UŚ
 7. Wojskowa Akademia Techniczna
  1. Bogusław Jagusiak, prof. dr hab.
  2. Rafał Kasprzyk, płk dr inż., zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  1. Jan Kozak, dr hab. prof. UE
 9. Państwowa Uczelnia Angellusa Silesiusa
  1. Robert Wiszniowski, prof zw. dr hab.

Komitet organizacyjny

 1. Agnieszka Heba, dr (UW)
 2. Piotr Celiński, (UW)
 3. Tomasz Pawlicki, (UW)
 4. Jacek Trembecki, dr (KANS)

Harmonogram

 1. Zgłaszanie tematów do 31.08.2022
 2. Zgłaszanie uczestnictwa do 31.08.2022
 3. Przesłanie referatów do 15.09.2022
Share This