Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”

Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”

W terminie 12 – 14 maja 2022 w Kościelisku odbyła się Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”. Konferencja została zorganizowana przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich – Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Big Data – rafinacja informacji – medycyna – ekonomia – media

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Big Data – rafinacja informacji – medycyna – ekonomia – media

Konferencję organizowała Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie przy współudziale Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Katedra Technologii Informacyjnych Mediów,  Szkoły Głównej Handlowej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Share This