Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”

W terminie 12 – 14 maja 2022 w Kościelisku odbyła się Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”. Konferencja została zorganizowana przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich – Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Dwa wystąpienia na tej konferencji poprowadzili pracownicy CRI. Pierwsze z nich, pod tytułem ,,Ukraina – wrogowie i sprzymierzeńcy w analizie sentymentów mediów rosyjskich” wygłosili Wiesław Cetera, Dariusz Jaruga i Piotr Celiński; drugie – ,,Gospodarka cyfrowa, sztuczna inteligencja, koszty krańcowe – „nowe” spojrzenie na „starą” gospodarkę” – Aleksander Żołnierski z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Share This