Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

O spółce

CRI jest spółką typu spin-off., która powstała z inicjatywy i przy pomocy agendy Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC (Spółki opierającej swoją działalność na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej).

Centrum Rafinacji Informacji komercjalizuje innowacyjne osiągnięcia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w zakresie analizy dużych zbiorów informacji (Big Data). Prowadzone od siedmiu lat badania, w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów zaowocowały opracowaniem koncepcji i praktycznym wdrożeniem rafinacji informacji – systemu wyszukiwania i analizowania dużych zbiorów tekstowych. Celem CRI jest nie tylko ocena stanu aktualnego badanego zjawiska, co ważne dla efektywności podejmowanych decyzji, ale także prognoz dotyczących procesów społecznych, politycznych i gospodarczych. Potwierdziły to – wykonywane w Katedrze – między innymi wyniki badań preferencji wyborczych, wskazywanie oczekiwań społecznych czy identyfikowanie i określanie dynamiki procesów innowacyjnych. Mieszczą się one w ofercie rynkowej spółki CRI.

Jest to pierwsza próba komercjalizacji kapitału intelektualnego na wydziale humanistycznym. Specyfika nauk społecznych, a w tym konkretnym przypadku nauki o mediach „uległa” technologiom informacyjnym. Metody i technologie informacyjne umiejętnie aplikowane do przetwarzania dużych, nieustrukturyzowanych zbiorów informacji (głównie danych tekstowych) pozwalają na osiągnięcie wymiernych efektów.

Narzędzia rafinacji informacji okazały się przydatne nie tylko badaczom z obszaru nauk społecznych. Potwierdziły to badania m.in. w zakresie ilościowej oceny literatury, muzyki, także uwarunkowań zdrowotnych i kondycji rynkowej wybranych branż.

Share This