Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt IKONA

Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” Cybersecident/489281/IV/NCBR/2021

Beneficjenci: Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o. i Uniwersytet Warszawski
Wartość projektu: 8.230.856 PLN
Wartość dofinansowania: 6.605.669 PLN
Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 31.03.2025 r.

Opis projektu

Celem projektu „Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA)” definiuje tytuł. Funkcjonalność IKON-y odnosi się do technologii i procedur w zakresie: wykrywania analizy/ewaluacji, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami informacyjnymi w cyberprzestrzeni. Dotyczy podmiotów o dowolnej skali – od osób, firm do państwa włącznie.

Projektowany obszar funkcjonowania IKON-y obejmuje materiały źródłowe w języku polskim, angielskim i w innym możliwym do automatycznego tłumaczenia na jęz. polski lub angielski. Źródłem danych jest szeroko pojęta przestrzeń – zasoby internetowe – media społecznościowe, serwisy internetowe i dostępne repozytoria. Opracowany system informacyjny będzie identyfikował operacje dezinformacyjne w cyberprzestrzeni oraz ich źródła.

IKONA będzie:

 • skalowalnym systemem informacyjnym pracującym w czasie rzeczywistym, wykorzystującym duże zasoby nieustrukturyzowanych danych (BigData), algorytmy sztucznej inteligencji i zaawansowane algorytmy oparte na badaniach operacyjnych, uczeniu maszynowym i statystyce.
 • realizowała funkcję detektora fake news-ów (lub szerzej – nieprzyjaznych treści). Umożliwi to stosowną i możliwą reakcję na rozsiewanie i rozsiewane treści: blokady, reakcje informacyjne i prawne.

W założeniu projekt nawiązuje do dyrektywy NIS (6.07.2016) i unijnych dokumentów dotyczących cyberbezpieczeństwa i działań w ramach projektu EUvsDiSiNFO. Autorzy planują nawiązać współpracę z uruchomionym w czerwcu 2020 roku Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO).

Beneficjentami działalności projektu IKONA będzie sektor gospodarczy oraz państwo polskie, szczególnie w sferze bezpieczeństwa informacyjnego, w dziedzinie kanałów informacyjnych, mediów społecznościowych, ale także obrotu gospodarczego (towarów, usług i finansów) sięgając również do działań podmiotów gospodarczych dotyczących np. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zespół

Kierownik projektu:

Wiesław Cetera, prof. ucz. dr hab. inż.

Członkowie zespołu badawczego:

 • Piotr Celiński, mgr inż.
 • Sylwester Gardocki, dr hab.
 • Jan Grzegorek, dr
 • Grzegorz Gudzbeler, prof. ucz. dr hab.
 • Jolanta Itrich-Drabarek, prof. dr hab.
 • Dariusz Jaruga, dr inż.
 • Katarzyna Materska, prof. ucz. dr hab.
 • Wioletta Matosek, dr
 • Andrzej Misiuk, prof. dr hab.
 • Maria Razik, mgr
 • Stanisław Sulowski, prof. dr hab.
 • Łukasz Szurmiński, dr
 • Grzegorz Telka, mgr
 • Aleksander Żołnierski, dr

Pozostały personel pomocniczy:

 • Iuliia Arkhipova,
 • Mateusz Klos,
 • Tomasz Pawlicki, mgr inż.
 • Konrad Witomski

 

 

Share This