Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt IKONA

Identyfikacja, KOlekcjonowanie i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”

Beneficjenci: Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o. i Uniwersytet Warszawski
Wartość projektu: 8.230.856 PLN
Wartość dofinansowania: 6.605.669 PLN
Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 29.02.2024 r.