Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Rafinacji Informacji
Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Siódma międzynarodowa konferencja „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”

Siódma międzynarodowa konferencja „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii” odbyła się w dniach 11 – 13 stycznia 2023 w Kościelisku. Konferencja została zorganizowana przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej. Podczas konferencji zespół Centrum Rafinacji Informacji w składzie:

  • dr hab. inż. prof. ucz. Wiesław Cetera (UW, WNPiSM),
  • dr inż. Dariusz Jaruga (UW, WNPiSM),
  • dr Aleksander Żołnierski (INE PAN),
  • mgr inż. Piotr Celiński (UW, WNPiSM)

przedstawił referat „Wykorzystanie analiz Big Data w identyfikacji zagrożeń militarnych” przedstawiający pracę zbiorową zespołu. Szczegółowy opis wykonanych prac badawczych oraz wnioski zostaną przedstawione w publikacji pokonferencyjnej.

Udział w konferencji odbył się w związku z realizacją projektu badawczego Cybersecident/489281/IV/NCBR/2021.

Podczas konferencji swój referat wygłosił mgr Wojciech Mincewicz, pracownik naukowy oraz doktorant Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego WNPISM UW. Udział w konferencji odbył się w związku z realizacją projektu badawczego Postawy polityczne użytkowników kryptowalut w Polsce (2019/35/N/HS5/02222), który finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki. W wygłoszonym referacie omówione zostały wyniki jednego z modułów badania ilościowego.

Zdjęcia: Dariusz Jaruga, Piotr Celiński

Share This